ἀλλ᾽ ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ τὸ πρῶτον εὐθὺς
οἰδοῦσαν ὑπὸ κομπασμάτων καὶ ῥημάτων ἐπαχθῶν,
ἴσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν καὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον
ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευκοῖς,
χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων ἀπὸ βιβλίων ἀπηθῶν:
——————————————————————-
But when I took up the art from you at first straightaway she was swollen from boasts and heavy words, so first of all I dried her up and removed the weight with scraps of poetry and with walking and with white beets, giving her the juice of chatter filtered from books.
Aristophanes, spoken by Euripides in The Frogs (Greek from Perseus, Translation by Kim Hunter)